Home » LIVE » Tiris Adelaide Australia versi kuring

Tiris Adelaide Australia versi kuring

Blog Stats

  • 79,868 hits
Advertisements

Juni-Juli mangrupaeun bulan tiris di Adelaide. Pikeun nu lain pituin urang dinya, saperti kuring nu asalna ti nagara tropis, kacida reuwasna nyanghareupan hawa tiris 8 atawa 7 darajat ditambah hujan es jeung angin.
Urang lembur Adelaide mah sigana teu tiris teu sing. Cukup make matel, kaos kaki ipis, malah aya nu bulucun oge, santey we.
Salila kuring leumpang saban isuk muru ka pengeureunan beus, siga nu matuh, hareupeun kuring pasti aya awewe nu make matel boda, leumpang ngagedig. Nepi ka halte jam 7. Beus liwat jam 7.15. Anger, manehna mun geus nepi ka halteu, muka tas leutik, ngaluarkeun alat kecantikan, dangdan sisi jalan. Sigana manehna geus ngukur, dangdan ngaropea beungeut waktuna bakal pas jeung datangna beus. Kuring ukur merhatikeun. euh meureun ieu nu disebutkeun beda budaya teh. Bangsa kuring mah tara kawenehan dangdan sisi jalan bari nunggu beus. da puguh bus di nagara kuring mah bisa dieureunkeun di mana wae, bisa datang jam sabaraha wae, taya jadwal matuh. Nu ngatur beus teh penumpang. Mun di Adelaide mah, sabalikna, kabeh gumantung kana jadwal. Waktu teh bisa diitung.
Misalna bae, ceuk indung-indungan kuring nyarita kieu ‘ti dieu ka jalan cukup leumpang, waktuna 20 menit, tidinya, tunggu beus, beus datang jam 7.15. Mun tlat, dagoan, saban 15 menit beus pasti datang deui. Ngan ulah nyetop nu nomer 30, eta mah teu liwat ka dieu’
omonganna na teh bener. nu teu bener mah, leumpang kuring! Ceuk manehna 20 menit, kuring mah, ngadedod leumpang ngagusur suku teh ampir 40 menit. Rumasa teu tuman leumpang!
di nagara kuring mah, jelema teh di ogo pisan. Bates buruan teh nyantek pisan ka jalan raya. matak tong heran mun aya kajadian hulu mobil asup ka imah lantaran supirna tunduh. ieu teh bisa kajadian kulantaran ampir taya pisan jarak antara buruan jeung jalan. nu matak prihatin mah, aya pager imah teh ngeser ka tengah jalan. sigana teu puas mun naek angkot teu jrut tina golodog teh. Nu matak, golodog imah teh sasenti jarakna tina panto angkot.
Balik deui kaluhur. Naha kuring nyebut penmumpang diogo. Alesanna lantaran di nagara kuring mah, mun hayang ngereunkeun angkot, der dimana we. malah angkot teh bisa nuturkeun kumaha kahayang penumpang. angkot bisa liwat ka jalur mana we asal daek mayar we. Mun di Adelaide mah, teu bisa kitu. Jalur beus teh matuh, teu bisa uprak aprak ka jalur nu lian.
Nu matak resep di Adelaide mah, mun make trem di tengah kota (city) eta gratis. Jadi di tengah kota teh genah pisan, teu katingali mobil macet, taya motor balawiri kana trotoar. Kuring pernah kawenehan ningali motor, mun teu salah 2 kali dina jero 3 minggu. Motor teh sigana lain kendaraan pilihan wijaksana di Adelaiade mah. Kamana-mana leuwih ngeunah make beus. Kahiji jadwalna puguh, kadua tempat diukna ngeunaheun, katilu supirna sopan pisan kaopat mobilna bisa mawa sagala rupa jalma, kalima teu aya nu ngaroko dina mobil, kagenep jero mobil taya nu ngobrol, jeung loba deui alesan nu matak lewih ngeunah make beus daripada make mobil sorangan. Eh katambahan, bensin mahal.
jeung nu matak kuring betah naek beus mah nyaeta, teu tiris! Mun dina jero beus sigana aya pemanas, jadi anjeucleu dina beus teh nnikmat pisan. mun turun tina beus, kasiksa, tiris karasa nyoco kana beungeut jeung pingping, nepika irung teh asa leuwih pesek hese ngarenghap. kana awak mah teu karasa ripuh teuing, pan kuring mah make bajuna 4 lapis!!
Tiris di Adelaide cenah puncakna mah di bulan juli. ari kuring nyangkana dina bulan juni sabab 7 darajat teh keur kuring mah geus matak ngebul ari nyarita jeung nyorodcod tuur ari leumpang. Jeung kuring salah tetempoan deuih. Kuring ningali tangkal Cherry Blossom geus aya nu mekar kembangna. Kuring nyangka yen eta teh ciri yen usum tiris rek beak. Padahal nu jadi patokan mah, mun tangkal (poho ngaranna) geus muguran kabeh daunna, tah eta tanda yen usum tiris eureun. eta tangkal nu dijadikeun ciri teh, basa ku kuring ditingali karak muguran tilu parapatna, jadi nya hartina, usum tiris lila keneh.
Pikeun kuring pribadi, tiris Adelaide jadi pikaseurieun. Kuring jadi kedul mandi. Mandi cukup saminggu sakali, eta ge mun sirah geus karasa ateul. Mun sirah tacan arateul mah, kuring tara waka mandi. kulantaran tara ngesang, baju saminggu teu ganti ge teu kanyahoan. nu nyababkeun kuring kedul mandi teh deuih, hoream mukaan baju. Kulantaran make baju opat lapis, jadi mandi teh lain lila mandina, tapi lila mukaan baju. mimiti muka long jhon (baju husus keur nahan hawa panas awak), kuring make long jhon 2 lapis. terus muka kaos wol nu nutup nepika beuheung, ditutup ku muka kaos biasa. sakitu teh lantaran jaket mah geus dibuka di kamar. kaos kaki ge dua lapis. pokona urusan muka jeung make baju, ripuh. mandina mah teu lila, da puguh cenah di ustrali mah cai teh mahal, jadi mandi teh ulah sangeunahna siga di lembur kuring. terus, mandi teh teu matak betah, cenah toilet teh kudu garing bae. jadi teu bisa tumaninah ngome cai. sawareg-waregna mandi tina shower we. mun kamar mandina teu ngabogaan heater, dijamin beres mandi teh ngudupruk kabulusan. kuring mah rumasa teu kuat ku kabulusan, jadi lolobana wudu ge ganti ku tayamum. teu maksakeun wudu ku cai nyenyep. kuring ngabandingkeun jeung nyenyepna cai di puncak Cianjur, nu 18 darajat, nyabak cai teh matak reuwas, komo ieu nu 8 darajat selsieus.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: