Home » CIANJUR » SUPA atawa MUSHROOM

SUPA atawa MUSHROOM

Blog Stats

  • 79,868 hits
Advertisements

Rupa-Rupa Supa

1. Supa Kincir, ukuranna leutik, buleud, diameterna kurang leuwih 3 sentian, cenah jaman baheula mah digunakeun keur ubar lieur. Carana supa di kumbah sing beresih, keueuman memenitan, geus kitu caina di peureuhkeun. Kaasup supa nu matak weureu. Sigana perlu panalungtikan nu leuwih jembar keur ngabuktikeun kandungan obat nu aya dina Supa Kincir. Tara babari buruk.

2. Supa Ciung, tempat jadina  di kebon awi, rupana alus pisan, lolobana warna koneng tapi kana bagian tiungna aya beureuman, laleutik, sedeng. Kaasup weureu, mun rek dipasak, kudu di leob heula ku cipanas, atawa godog heula sakeudeung, ci panggodoganna piceun, karak bisa pasak. Supa Ciung memeh dileob mah rangu, tapi mun geus dileob jadi liat.

3. Supa Deuyak, rupana siga jamur tiram nu biasa dibudiyakeun ayeuna. Jadi dina tunggul kai, dina catang bobo buruk di leuweung. Kaasup nu bisa di dahar ku jalan di pais atawa di sayur sopkeun.

4. Suung Sanggal. Mangrupa suung nu pangggedena, ukuran diameter payungna sagede piring ceuk kolot jaman baheula mah, mun ku ukuran ayeuna mah kurang leuwih 30 sentian. Biasana jadina teu loba, ukur 2 atawa 3.  Mun manggih Suung Sanggal sok di tanya condongna kamana? Mun di jawab Ka kulon. Teang ka kulon, tah sok aya babaturanna di beulah Kulon. Bentuk sukuna gede, ngabenggul, semu hideung, payungna mah coklat. Suung ieu mah teu pati leueur, rada amis mun dipais. Rada kuat sanggeus diala, bisa dipeutingkeun. Umumna supa teu kuat lila, mun dipeutingkeun sok buruk, teu bisa didahar.

5. Suung Rampak, jadi dina taneuh ngalayah aya kana 3 atawa 4 meter persegina, mun diala perlu 4 ayakan keu ngawadahanna , ukuran suungna sedeng. Disebut Suung Rampak kulantaran jadina bareng.

6. Utah Suung, rada mirip jeung Suung Rampak, sarua ngalayah, bedana ukuran payungna leuwih leutik. Jadina sok matuh. Dimana usum hujan sok jaradi.

7. Supa Amis, jadi dina barangbang kalapa paeh atawa tangkal cau paeh, dina dahanna nu garing. Warnana bodas, siga suung Kincir ngan teu aya gagangan.

8. Supa Sore, supa jadina sore-sore. Mun diisukeun geus mekar, nu nyungku payungna geus muka.

9. Supa Lumar, ti beurang mah bodas. Mun ti peuting mah hurung, bentukna ngampar dina regang, dahan atawa tunngul paeh.

10. Supa Bejog, rada rangu, siga tangkal karang laut, jadina di huma dina catang bobo kai golondongan.

11. Supa Lember, jadi dina na tunggul utamana dina tangkal nangka nu kapoe kaibun, ayeuna mah disebut Jamur Kuping.

12. Supa Benteli, bentukna buleud, jadi dina tai domba, bisa didahar.

13. Supa tai munding, jadina dina panyangcangan munding, sigana jadina tina tai munding. Kulantaran taina geus lila di alam, taina geus leungit, geus robah jadi bolostrong, ke jadi supa tai munding.

14. Supa tai kuda atawa sapi, eta mah weureu, nyungku tapi nyungcung. Mun  supa tai munding campur jeung supa tai kuda, matak weureu.

15. Suung, jadina tina kai buruk, dipake imah rinyuh, tina hunyurna karak jaradi supa, ngaranna supa suung. Dimana usum Angin Kulon, eta waktuna Supa Suung jadi.

16. Suung pare, waktu pare jadi, supa eta ge jadi, lain tina jarami, tapi jadina dina galengan, tara seueur, ancal –ancalan, urut tangkal jatong, paeh ku rinyuh, jaradi we supa

17. Supa jarami, bisa didahar, loba, jarami ditumpukeun, geus buruk sok jadi supa mun kahujanan jaramina. Cirina sok dikoreh kui hayam. Hayam neangan rinyuh, kuuk, teu ngakan supana. Tah tinggal diguarkeun, ke supa jarami nu masih keneh kudu tinggal dicokotan we.

18. Supa Sinduk. Jadina dina kai, dina tunggul. Bentukna kawas sinduk, teu bisa di dahar, gagangna panjang, payungna melengkung kawas sinduk.

19. Supa Liat. Kawas speker Toa, siga kembang kangkung. Mun ngora keneh, hipu. Mun geus kolot mah, liat, kudu disik sikan sing lemes, terus ditutuan, dicampurkeun jeung kalapa ngora, karak dipais atawa ditumis.

20. Supa Domdoman, rupana coklat. Modelna saperti Supa Liat, ngan leuwih leutik.

21. Supa Kakabu, siga Supa Benteli ngan rupana semu coklat, jadi dina taneuh, di kebon kawung, di cungcurugan imah, ngan gede sarua jeung peureup budak leutik, tara di dahar. Ngan bisa dipake ubar kakabueun. Carana supa Kakabu dikeueuman, terus dibalurkeun kana beuteung nu merenggah. Supa Kakabu mun geus kolot, mekar, kaluar ngebul sporana. Jiga buluk.

Supa dina Bahasa Indonesiana Jamur, dina Bahasa Inggrisna Mushroom, mangrupa kahirupan nu jadi ti nu paeh. Upama bae, Supa nu jadi tina dangdaunan nu murag, terus ku proses alam, bisa jadi supa nu saperti di handap ieu:

Aya oge supa nu jadina teh dina tunggul kai. Supana bau, bentukna kedeplik kandel, kaasup supa nu ngandung racun.

Supa nu jadi dina taneu nu campur jeung tai sapi. Jadi dina bulan Maret, keur usum hujan. Ukuran diameter payungn ukur 3 sentian.

Supa Beas, mangrupa supa nu bisa didahar. Ukuranna gumantung kana tempat supana jadi. Umumna ukuranna antara sasenti nepi ka 2 senti. Rada heuras, warnana bodas. Cara masakna gampang pisan. Upama supana garing, keueuman heula, tos beukah angkat. Siapkeun we minyak panas, asupkeun bawang beureum meunang nyiksikan, oseng sakeudeung, caian. Bere gula beureum, uyah. Godog kira-kira 20 menit, supa moal jadi hipu. Cukup sakitu ge.

Nu matak resep ningal nyaeta supa nu ngabogaan rupa saperti: koneng, beureum, coklat jeung rea-rea deui. Nu kieu kaasup supa nu ngandung racun. Malah matak leuwih resep deui mun kabeneran kawenehan ningal supa nu hurung saperti nu kungsi disiarkan ku Tivi NHK Jepang, nu nyiarkeun jeung nalungtik rupa-rupa suung, terus nerangkeun yen aya supa nu hurung mun peuting.

Supa koneng di handap ieu jadi dina kai nu kabaseuhan ku cai hujan, terus kaiuhan. Jadi dina bagian kai nu baseuh, rada buruk.

Ukuran supa koneng leuwih leutik ti Supa Beas. Saliwat mah siga kembang cocor bebek, ngan leutik pisan, ngaguyun.

Nu di handap ieu mah supa nu rupana coklat kolot. Sporana ngebul mun ku urang supana kagedagkeun. Rada bau, jeung rada matak sieun mun rek nyabak teh, sabab rupana siga hileud nu buluna jawidwid, matak gila. Supa coklat ieu jadina dina kai.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: