Home » LIVE » NGANJANG

NGANJANG

Blog Stats

  • 70,610 hits
Advertisements

Geus lumrah pisan mun pere sakola sok ngayakeun acara nganjang. Naon ari nganjang teh? Nganjang teh nyaeta kagiatan indit ngadatangan dulur atawa kulawarga keur manjangkeun silaturahmi. Urang Sunda mah biasa pisan anjang-anjangan teh.

Mun urang boga kolot atawa dulur nu cicingna jauh, biasana dianjangan satau sakali wae mah. Nganjang matak resep keur barudak mah sabab bisa panggih jeung dulur jeung bisa ulin oge. Tapi acara nganjang keur kolot nu boga keneh orok atawa balita mah matak ripuh. Naha? Maranehna kudu mawa baju salin. Indit nganjang teh ridu, lain rebo ku babawaan, tapi rebo ku baju salin.

Nu pangripuhna nya indungna. Sajaba ti ngurus dirina, oge kudu tanggung jawab kana pakean sakulawarga. Acara ulin teh, keur indungna mah ngan ukur pindah nyeuseuh, ngalobaan gawe. Biasana mun nu di anjangan saluhureun, nu sahandapeun kudu bunta bantu kana pagawean sapopoe di imah. Bisa diijir kumaha riweuhna indungna barudak nu keur nganjang tea. Nya kudu ngurus anaknya, nya oge kudu ngabantuan ngurus pagawean imah di tempat manehna nyemah.

Nganjang nu kuduna jadi pangalaman endah, keur indung-indung mah, nya… cape we.

Balik nganjang leuwih cape. Barudak mah langsung arulin deui, indungna mah kudu beberes. Meresan baju nu kotor urut nganjang. Meresan babawaan. Indungna mah teu istirahat. Ngan beberes jeung beberes we.

Iraha atuh bade nganjang ?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: